Gjensyn

Det blir et nytt GJENSYN 7.-10. august. Gjensyn er for pensjonerte og tidligere arbeidere i Frikirken. Man kan ha vært ansatt som pastor, misjonær, lærer ved en av kirkens skoler. Man kan ha vært ansatt ved hovedkontoret eller ved en av Frikirkens institusjoner. Vi håper så møte så mange som mulig, og selvsagt er ektefeller hjertelig velkommen til å være med. Programmet begynner å ta form, disse har så langt sagt at de kan være med som bidragsytere: Sven Aasmundtveit, Lars Langmyr, Jens-Petter Jørgensen, Johan og Anne Marie Sandstad, Nils Melau. Sett av dagene, og bli med. Program legges ut på Fredtunvenn og påmeldingen vil starte i løpet av mars måned.

Bilder fra årets dugnad

Bilder fra tidligere dugnader

Jubileumsboka 1921-2021

Fredtun fylte 100 år den 9. januar 2021! Boka er en dokumentasjon av det som har foregått på skolen gjennom alle disse årene, fordelt på hvert enkelt tiår.  Les hvordan elevene opplevde det til enhver tid og hvordan viktige trekk i samfunnsutviklingen påvirket både skolen og elevene.

Fredtun Jubileumsboka
Fredriksvern 1921
Fredriksvern 1921

Jubileumsinnsamlingen

«I hundre for Fredtun»

For 25 år siden ble hovedbygget pusset opp. Nå skriker hovedbygget etter snekkere, malere, elektrikere, rørleggere og ikke minst mange rause og glade givere. Elevhyblene  trenger sårt en oppgradering. Vi trenger flere grupperom. Det er dette vi skal være med på. Den offentlige støtten skolen får, er ikke nok til å dekke alle behovene. Derfor inviterer vi til en giver dugnad. Vi har forskjellig utgangspunkt for å kunne vi, men vi tror alle kan bidra med noe. Alle vi som er «I hundre for Fredtun» løfter i flokk. Målet er å samle inn minst 3 000 000,- til Fredtun. Blir du med?

Du kan gi på flere måter

Mindre enkeltbeløp egner seg godt på Vipps


VIPPS 644426 (I hundre for Fredtun)

Du kan også gi direkte til skolens innsamlingskonto:

Bankkonto: 2510.25.46582

Du kan også gi her og nå på denne siden!

Bli en Fredtunvenn nå!

Hold deg orientert om hva som skjer på skolen. Finn gamle venner, se på gamle bilder, motta nyhetsbrev og invitasjoner!
Bli en FredtunvennGi en jubileumsgave