31. oktober kl. 18.00 inviteres sørlendingene til 100 årsfeiring i Kristiansand Frikirke. Skolen kommer på besøk med blant annet, Nils Melau, Arnfinn Løyning og Ståle Gilberg sammen en gruppe av årets elever. En lokal arrangementsgruppe vil ordne med det praktiske. Det blir presentasjon av jubileumsprogrammet, intervjuer, god tid til mimring over deilig bevertning. Seniorkoret «Bronselaget» under ledelse av Harald Sødal vil bidra med sang. Sett av kvelden og gjøre det kjent blant tidligere elever og andre venner av skolen.